Peuter- en kleuteryoga (2.5-5/6 jaar)
In deze yogalessen wordt er op een speelse wijze kennis gemaakt met yoga.
We gaan op stap in hun eigen leefwereld maar evengoed op avontuur in hun fantasiewereld. Door middel van bewegingsspelletjes, bewegingsverhalen, …komen de (aan hun leeftijd aangepaste) yogahoudingen aan bod. Spelenderwijs wordt op die manier hun motorische en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Bewegen, plezier en ontspanning gaan hand in hand!
    

 

 

 

 

 

 Kinderyoga (1e – 2e – 3e leerjaar + 4e – 5e – 6e leerjaar)
In de lagere school moeten de kinderen veel stilzitten, er wordt veel druk op hen gelegd en veel moet. Met yoga willen we hier wat tegengewicht bieden.
Op een speelse manier wordt er aandacht gegeven aan de verschillende lichaamshoudingen, dit doen we door gebruik te maken van bewegingsspelletjes en bewegingsverhalen. Ook muziek, zang en ontspannende massages/meditaties komen aan bod.
Er wordt gewerkt aan een lichaamsbewustzijn en we hebben aandacht voor een evenwicht tussen spanning en ontspanning. Doorheen de oefeningen en spelletjes leren kinderen zich focussen maar ook genieten!
Kinderyoga is elkaar én zichzelf leren ont-moeten.

Tieneryoga (+12 jaar)
Kracht, uithoudingsvermogen, souplesse en balans zijn enkele kernwoorden bij tieneryoga. Het presteren onder druk wordt achter ons gelaten. Zorg leren dragen voor jezelf is in deze hectische tijd meer dan ooit goud waard. Yoga geeft aandacht aan een gezonde levensstijl en een juiste lichaamshouding maar er is ook ruimte voor filosoferen en kennis over de houdingen. Door zo bewust met je eigen lichaam om te gaan, groeit ook het zelfvertrouwen en concentratie.

Ouder-kind yoga
Er is niets leuker dan samen ontspannen en genieten met je kind. Ouder-kindyoga is hier een ideale activiteit voor.
Ook een peter/meter die eens iets samen met zijn petekind/metekind wil doen of misschien een oma of opa… Iedereen is welkom!
Je leert elkaar op een andere manier kennen, samen tijd doorbrengen, samen op pad.
Stap voor stap … samen onderweg … en kennismaken met de fantastische yogawereld.